Gældssanering

Der kan være mange årsager til, at man står i en situation, hvor man ikke længere kan overskue sin økonomi længere, og hvor man indser, at der ikke er mulighed for at komme til at betale sin gæld.

Oftest er det på grund af de store livsbegivenheder, såsom f.eks. konkurs, skilsmisse, tvangsauktion, men også andre ting kan have bragt en i en sådan situation.

Hvis du står i en uoverskuelig økonomisk situation, så kan det være, at en gældssanering er relevant for at hjælpe dig videre.

Hvem kan få gældssanering?

Alle sager bliver vurderet individuelt, men det er en grundlæggende betingelse at du  ikke er i stand til – og heller ikke inden for de nærmeste år har udsigt til – at kunne betale din gæld.

Samtidig skal gældssanering antages at føre til en varig
forbedring af dine økonomiske forhold.

Det er i almindelighed et krav, at du skal have stabile forhold både økonomisk, boligmæssigt og familiemæssigt.

Man ser også på hvordan gælden er stiftet, om det er på grund af uansvarlighed eller "udefrakommende omstændigheder" og om man har forsøgt at betale gælden løbende.

Der er således en lang række forhold der skal afklares under en gældssaneringssag.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil søge gældssanering?

Først skal du udfylde et ansøgningsskema, der sendes til Skifteretten. Du kan hente skemaet her, hvor du også kan læse mere omkring gældssanering.

Når Skifteretten har modtaget skemaet, vil du blive indkaldt til et indledende møde. Under dette møde beslutter Skifteretten om der er grundlag for at starte en sag op om gældssanering. Hvis dette er tilfældet, så vil Skifteretten antage en medhjælper til at lave den egentlige sagsbehandling under gældssaneringen.

Loa Nedergaard Olsen er en af Skifterettens faste medhjælpere, og hvis du ønsker at få hende til at behandle sagen, så skal du bare sige dette under mødet i Skifteretten.

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info