Selskabsret

 Advokat Martin Plum Juul har mange års erfaring med rådgivning i selskabsretlige forhold.

Et selskab kan ligesom det menneskelige liv have mange faser, som det skal igennem.

Således omfatter rådgivningen i forbindelse med selskaber blandt andet følgende:

1. Valg af etableringsform (I/S, ApS, A/S eller andet)
2. Overvejelse omkring størrelsen af selskabets kapital.
3. Hvis I er flere ejere – regulering af forholdet mellem ejerne internt i form af ejeraftaler.
4. For selskaber i drift, rådgivning omkring ændring af kapitalforhold i form af kapitalforhøjelse eller kapitalnedsættelse.
5. Rådgivning i forbindelse med omstrukturering, det være sig fusion, spaltning eller etablering af koncernstruktur.

Vi bistår desuden ved planlægning og gennemførelse af generalforsamlinger, herunder varetagelse af dirigenterhverv og rådgiver i denne forbindelse tillige omkring reglerne og principperne for ledelsesansvar.

 

Kontakt

Martin Plum Juul

Martin Plum Juul

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 45
Mobil nr. 51 20 72 74
mpj@midtadvokaterne.dk

Mere info