Insolvensret

 Under insolvensretten hører de juridiske arbejdsopgaver, der knytter sig til rådgivning til økonomisk nødlidende virksomheder, og hvor det er muligt at rekonstruere virksomhederne.

Endvidere kan der blive tale om at anmelde betalingsstandsning til Skifteretten for at undgå, at enkelte kreditorer forfordeles, ligesom det, såfremt det ikke lykkedes at rekonstruere virksomheden, kan komme på tale at fordele aktiverne til kreditorerne igennem en egentlig konkursbehandling.

Insolvensretten stiller ofte krav om hurtig beslutningsproces og sagsbehandling, ikke mindst i de indledende faser, hvor virksomheden ofte forsøges redet.

Her ud over knytter der sig til insolvensretten en lang række juridiske problemstillinger, herunder eksempelvis problemstillinger i forbindelse med medarbejdernes lønkrav, lønprivilegie og anmeldelse til Lønmodtagernes Garantifond.

Kontakt

Martin Plum Juul

Martin Plum Juul

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 45
Mobil nr. 51 20 72 74
mpj@midtadvokaterne.dk

Mere info

Jakob Fastrup

Jakob Fastrup

Advokat / Partner
Tlf nr. 97 15 22 33
Mobil nr. 20 97 22 33
jf@midtadvokaterne.dk

Mere info