Forsvarer

Advokat Jakob Fastrup og advokat Loa Nedergaard Olsen er begge beneficerede forsvarsadvokater og arbejder med straffesager overalt i landet.

Vi lægger meget vægt på den personlige kontakt med vores klienter, da fortrolighed er af afgørende betydning, for at føre sagen bedst muligt for klienten.

Hvornår skal man kontakte en forsvarer:

Man bør kontakte en forsvarer på så tidligt et tidspunkt som muligt, da mulighederne for at få et godt resultat er langt bedre, end hvis du venter til du bliver indkaldt til at møde i retten.
Drejer det sig om en alvorlige sag, eksempelvis en straffelovsovertrædelse, bør du kontakte en forsvarer så snart du indkaldes til afhøring hos politiet eller når du får meddelelse, om at du er sigtet i sagen.

På den måde kan vi allerede under efterforskningen varetage dine interesser og sikre dine rettigheder.

Hvad kan vi som din forsvarer gøre for dig?

Vi rådgiver dig under hele forløbet og møder gerne sammen med dig ved politiafhøringer.
Vi gennemgår sammen med dig kritisk bevismaterialet i sagen.

Vi vurderer størrelsen på en eventuel straf, hvis retten kender dig skyldig.
Vi holder kontakt med dig, og besøger dig gerne i arresten, hvis du fængsles i sagen.

Vi rådgiver dig også om mulighederne for eksempelvis betinget dom, samfundstjeneste, behandlingsdom eller afsoning med fodlænke.

Hvad med betalingen?

Hvis vi beskikkes for dig af retten, betales vores honorar i første omgang af staten.

Hvis du dømmes skyldig vil retten dog normalt pålægge dig, at betale vores honorar til staten efterfølgende.

Størrelsen på honoraret fastsættes af retten efter nogle faste principper, som du vil få oplyst, når vi er blevet beskikket.

Pas på ankefristerne.

I de fleste tilfælde kan byrettens afgørelser ankes til landsretten.

Vi rådgiver dig om mulighederne for dette og hjælper dig gerne også under ankesagen.

Selv om du har haft en anden advokat beskikket for dig i byretten, har du ret til selv at vælge, hvem der skal være din advokat under anken.

Kontakt os gerne, så snart du har modtaget byrettens dom af hensyn til de ret snævre ankefrister.

 

kontakt

Jakob Fastrup

Jakob Fastrup

Advokat / Partner
Tlf nr. 97 15 22 33
Mobil nr. 20 97 22 33
jf@midtadvokaterne.dk

Mere info

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info