bankjura

Jakob Fastrup beskæftiger sig med love og andre reguleringer af den finansielle sektor og påtager sig blandt andet. sager vedrørende pengeinstitutter og andre finansielle selskabers virksomhed.

Jakob Fastrup vurderer og fører også sager i Pengeinstitutankenævnet.

Pengeinstitutankenævnet behandler klagesager fra private (forbrugere) men ikke klager der vedrører erhvervsdrivende.

Klagerne er i de seneste år steget voldsomt i antal og angår ofte rådgivning i forbindelse med låneomlægninger herunder lån i fremmede valutaer samt rådgivning i forbindelse med investeringer.

Det er vigtigt at gøre sig klart at ingen investeringsrådgiver kan garanterer for bestemte afkast af investering i værdipapirer.

Derimod har investeringsrådgiveren et ansvar for at kundens risikoprofil er afdækket så kunden er klar over hvor store risici der er forbundet med den enkelte investering.

Pengeinstitutankenævnets afgørelser følges oftest af pengeinstitutterne, men er dette ikke tilfældet kan sagerne efterfølgende indbringes for domstolene.


 

 

kontakt

Jakob Fastrup

Jakob Fastrup

Advokat / Partner
Tlf nr. 97 15 22 33
Mobil nr. 20 97 22 33
jf@midtadvokaterne.dk

Mere info