Erhvervsevnetab

Hvis din skaden medfører, at du fremadrettet ikke kan tjene det samme som før, er du berettiget til erhvervsevnetabserstatning.
Som udgangspunkt vurderes dit tab i forhold til din tidligere indtægt, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Der skal dog være tale om en varig indtægtsnedgang på mindst 15 %, før du er berettiget til erstatning.

Ved fastsættelsen af erstatningen for tab af erhvervsevne laver man en beregning på baggrund af din årsløn i året før skaden og sammenligner den med din indtjeningsevne efter skaden. Beregningen af årslønnen kan være en kompliceret opgave, hvor der skal tages hensyn til feriepenge, pension mv. Der kan endvidere være problemer med at dokumentere, at der ikke er andre faktorer, f.eks. anden sygdom, der har betydning for din indtjeningsevne.

Når erstatningen skal opgøres beregnes den således, at årslønnen ganges med erhvervsevnetabsprocenten (eks. 0,15) og herefter ganges med en kapitalfaktor på 10. Erstatningen nedsættes herefter med 1 % for hvert år, du var ældre end 29 år på tidspunktet for skaden og med 2 % for hvert år, du var ældre end 54 år og frem til det fyldte 69. år.

Erstatningen er skattefri.

Hvis der er tale om en arbejdsskade, gælder der iøvrigt særlige regler ved opgørelsen af erhvervsevnetab.

Hvis du er i tvivl, om din erstatning er beregnet korrekt, eller ønsker hjælp i forløbet, så er du velkommen til at kontakte os.

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info