Forsørgertabserstatning

Hvis du mister en af dine nærmeste ved en arbejdsskade, patientskade eller trafikulykke eller andet kan du være berettiget til at få forsørgererstatning.

Du er berettiget forsørgertabserstatning, hvis du var gift eller registreret partner med afdøde. Derudover kan samlevende også kræve erstatningen. 

Børn under 24. år også få forsørgertabserstatning hvis de mister deres forældre. Det forudsætter naturligvis, at der ikke er en ægtefælle, idet erstatningen i så fald ville gå til denne. Det er en betingelse, at den afdøde forældre reelt forsørgede børnene som kræver erstatningen.

Forsøgertabserstatning til børn

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år, for hvilke han/hun har forsørgelsespligt over for, så vil der altid blive udbetalt forsørgertabserstatning til disse børn. Forsørgertabserstatningen til de efterladte børn udgør, hvad afdøde skulle have betalt i børnebidrag i levende live. Dette beløb fordobles, hvis barnet ikke har andre forsørgere end den afdøde. Også stedbørn og plejebørn har ret til forsørgertabserstatning, hvis disse reelt set også er blevet forsørget af afdøde på tidspunktet for dødsfaldet.

Forsørgertabserstatning ægtefælle eller samlever.

Når erstatningen til en efterlevende ægtefælle eller samlever skal udmåles, så ser man på, hvad afdøde formentlig ville have tjent over en kommende 10-årig periode. Forsørgertabserstatningen udgør 30 % af dette beløb. Dette betyder, at hvis afdøde havde en indkomst på kr 400.000,00 så beregner man erstatningen således 400.000 x 10 x 0,3 – altså en erstatning på kr. 1.200.000. Der er dog en minimumssats, som reguleres hvert år. I 2015 udgør forsørgertabserstatningen som minimum 932.000 kr.

Begravelsesomkostninger

Udgifterne til begravelsen, kan som hovedregel krævea dækket af skadevolderen – herunder oftest dennes forsikringsselskab. Her opstilles ikke et krav om, at udgiftsholderen skal have været nærtstående med den afdøde – blot et krav om faktisk afholdelse af udgifter til begravelsen.

Man kan dog kun få dækket rimelige begravelsesudgifter. Det betyder, at alle sædvanlige udgifter forbundet med en begravelse vil blive dækket, fx kiste, vedligeholdelse af gravsted og let anretning efter begravelsen m.v. 

Overgangsbeløb

Man kan i forbindelse med dødsfaldet kræve et såkaldt overgangsbeløb. Dette beløb er beregnet til dækning af uforudsete omkostninger i forbindelse med afdødes død. Hvis man som pårørende til den afdøde har ret til forsørgertabserstatningen, så har man som udgangspunkt også ret til dette overgangsbeløb. Beløbet reguleres årligt, og i 2015 udgør dette 156.500 kr.

Beløbet udbetales som et engangsbeløb.

Hvis man får et overgangsbeløb, så vil der ikke være mulighed for at få begravelsesudgifter dækket, da disse er indeholdt i overgangsbeløbet.

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info