Helbredelsesudgifter og andet tab

Du har ret til at få erstatning for rimelige udgifter til behandling efter din skade, eksempelvis ved fysioterapeut eller kiropraktor. det er vigtigt at du gemmer dokumentation for behandlingen i form af kvitteringer m.v. men også at det kan dokumenteres at behandlingerne har en direkte forbindelse med skaden. Dette kan f.eks. være relevant i forbindelse med psykologbehandlinger o.l. Derfor kan det være en fordel, at få behandler til at specificere regningen, så der ikke kan opstå tvivl om, at behandlingen har forbindelse til skaden.

Du kan også få dækket dine medicinudgifter, samt transport til og fra behandling, og igen er det vigtigt at du sørger for at have dokumentation for dette.

Der er også mulighed for at kræve erstatning for andretab, hvis man kan dokumentere et økonomisk tab, og det er en følge af skaden. Det er dog vores erfaring, at det kræver grundig dokumentation. Eksempler på disse udgifter kan være til hushjælp, vikarbistand for selvstændige, samt forlængelse af uddannelse.

Det kan være en fordel allerede under forløbet at kontakte os for at få styr på, hvilken dokumentation, der kræves, så der ikke senere opstår problemer med dette.

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info