Gode råd når skaden er sket

Det er dig som skadelidt, der skal kunne dokumentere dit krav på erstatning, både i relation til sygemelding og i relation til udgifter, som du har haft i forbindelse med sin skade.

Derfor har vi disse 5 gode råd.

1. Anmod altid lægen eller sygehuset om en kopi af din journal – du har ret til aktindsigt i din egen sag og journalen skal bruges til dokumentation af dine krav.
2. Husk at opsøg læge eller skadestue såfremt du har været involveret i en ulyk-ke og få en kopi af skadestueepikrisen. Oplys ved undersøgelsen omhyggeligt hvor du har ondt eller er øm, da det kan være meget vanskeligt efterfølgende at bevise, at gener, som først er nævnt i lægejournalerne flere dage efter ulykken, stammer fra ulykken og ikke bare er tilfældigt opståede gener.

3. Saml alle dine forsikringspolicer sammen – både ulykkesforsikringer, indboforsikringer m.m. og husk i den forbindelse også forsikringer, som du kan være dækket af via din fagforening, pensioner o.lign. Såfremt skaden allerede er anmeldt til forsikringen, skal du modtage en bekræftelse på skadesanmeldelsen samt en bekræftelse på, at skaden er dækket af forsikringen.

4. Husk løbende at gemme alle kvitteringer på afholdte udgifter i forbindelse med personskaden, idet kvitteringerne skal bruges til at dokumentere de afholdte udgifter over for forsikringsselskaberne og søge disse refunderet. Det kan være kvitteringer på afholdte udgifter til behandlinger, medicin eller ødelagte effekter.

5. Dokumentation for din sædvanlige indtægt, herunder seneste årsopgørelse, tidligere lønsedler/dagpengeseddel forud for skaden samt nuværende lønsedler/dagpengeseddel efter skaden.

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info