Omkostninger - hvem betaler

Når man har været udsat for en skade, og er i et sygdomsforløb, så er advokatudgifter ikke det man lige står og har brug for, og der er desværre ikke mulighed for at få hverken fri proces eller retshjælpsdækning, medmindre der foreligger en egentlig retssag, hvilket sjældent sker.

Der er dog tilfælde, hvor der er dækning for omkostningerne til at have advokatbistand.

Hvis der er en skadevolder, som er ansvarlig for din skade, som i f.eks. trafikuheld, kan du få dækket en del af dine advokatomkostninger fra skadevolders forsikringsselskab.

Det samme gælder, hvis du har en arbejdsskade, som din arbejdsgiver er ansvarlig for, eller du falder på et glat fortov og grundejeren er ansvarlig for skaden.

Vi ved, at det ofte er en stor usikkerhedsfaktor, om der er omkostnningsdækning, når man søger advokatbistand. Vi kigger derfor gerne på om du kan få dækket omkostningerne i din sag. Det skal du naturligvis ikke betale for.

Hvis du ikke kan få dækket omkostningerne, så aftales det altid konkret, hvad vi skal have i honorar, hvis vi skal bistå dig i forbindelse med sagens behandling.

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info