Svie og smerte

 Hvis man har været syg som følge af skaden, kan man få godtgørelse for svie og smerte.

Man kan få godtgørelse fra tidspunktet for tilskadekomsten og så længe man er sygemeldt, som følge af tilskadekomsten.

Man anses for syg, hvis man er helt eller delvist sygemeldt og under en vis form for behandling.

Sygdom skal kunne dokumenteres ved lægeerklæring eller lignende.

Det er derfor vigtigt, at man, så hurtigt som muligt, efter at man har været udsat for forbrydelsen, kontakter sin læge og bliver sygemeldt. Dette gælder også selv om man ikke er i arbejde, da svie - og smertegodtgørelse udbetales til alle efter samme takst.

Godtgørelsen ydes med en fast takst pr. sygedag.

Man kan dog ikke få godtgørelse for mere end omkring 390 sygedage, da der er fastsat et maksimum i loven.

Hvis man har et krav som følge af en strafbar handling, har man ofte krav på en bistandsadvokat, der også er behjælpelig med opgørelse af kravet.

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info