Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du på grund af din skade, mister indtjening, har du ret til at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Tabt arbejdsfortjeneste opgøres som forskellen mellem din indtægt før skaden og efter skaden. Det er vigtigt, at indtægten beregnes rigtigt, og både pension og tillæg mv. kommer med. Vi kan hjælpe dig med beregning af den rette erstatning for dig, så du er sikker på, at du får det du er berettiget til.

Du kan få tabt arbejdsfortjeneste frem til du igen kan arbejde fuldt ud. Tabt arbejdsfortjeneste er altså en midlertidig erstatningspost, som kan udbetales løbende.

Det er vigtigt at du kan dokumentere, at din manglende indtægt skyldes skaden. Dette kan f.eks. ske ved at det fremgår af din lægejournal, at du er sygemeldt på grund af skaden.

Hvis det viser sig, at du ikke kan arbejde som før på grund af din skade, har du et varigt erhvervsevnetab.

I den situation vil den tabte arbejdsfortjeneste blive afløst af erstatning for erhvervsevnetab, du kan læse mere omkring dette her.

Tabt arbejdsfortjeneste er i skattepligtig erstatning, da det går i stedet for løn.

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info