Varigt mén

Varigt mén dækker over den medicinske skade, dvs. den betydning din skade vil have for dig i din hverdag.

Din méngrad kan typisk først fastsættes, når din helbredstilstand er stationær, og du er færdigbehandlet. Hvis det på et tidligt tidspunkt står klart, at der vil være betydelige mén, vil det dog i enkelte tilfælde være muligt, at få lavet en aftale om betaling af mengodtgørelse på et tidligere tidspunkt.

Mengodtgørelsen udbetales efter en fast takst p.t. på kr. 8.300 kr. per méngrad. Eksempelvis vil du få 83.000 kr. udbetalt ved en méngrad på 10 %.

Godtgørelsen for varigt mén bliver derudover nedsat med 1 % for hvert år, du er over 40 år og med yderligere 1 % for hvert år over 59 år.

Vurderingen af méngraden sker ud fra lægelige oplysninger, og det kan ofte være nødvendigt at få udarbejdet en speciallægeerklæring til brug for vurderingen. Det er vores erfaring at valget af speciallæge til at udarbejde speciallægeerklæringen er meget afgørende for fastsættelsen af méngraden, og dermed hvor meget du får udbetalt for varigt mén. Vi har stor erfaring på området, og kan derfor rådgive dig om, hvilken speciallæge du bør vælge til at lave den nødvendige speciallægeerklæring.

Vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen

Hvis du ikke er enig i forsikringsselskabets vurdering af din méngrad, har du mulighed for at få sagen forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, som har en særlig ekspertise indenfor området.

I forhold til egne ulykkesforsikringer opgøres godtgørelse for varigt mén i forhold til forsikringssummen, som fremgår af policen. Der kan også være andre betingelser for størrelsen af ménet.

Méngraden fastsættes efter den vejledende méntabel.

Det er vigtigt at du er opmærksom på, om du er dækket af egne ulykkesforsikringer, da udbetalinger herfra ikke bliver fratrukket i øvrige erstatningsudbetalinger.

Du kan se Arbejdsskadestyrelsens vejledende méntabel her.

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info