Tort - Erstatning for krænkelse

Torterstatning er erstatning som man kan få, hvis man har været offer for en grovere voldsforbrydelse eller sædelighedsforbrydelse.

I Danmark gives der normalt kun erstatning hvis man har haft et økonomisk tab.

Torterstatning er en undtagelse fra denne regel.

Erstatningen gives efter retspraksis kun, hvis man som offer har været udsat for en så krænkende behandling at dette, kan ”virke nedsættende i det almindelige omdømme”.

Der gives ikke normalt torterstatning i almindelige voldssager, hvorimod der i sædelighedssager normalt gives erstatning til offeret for tort.

Erstatningens størrelse kan i sædelighedssager variere fra beløb på kr.5000-8000 og opefter i grovere sager.

Det er retten der fastsætter størrelsen på en torterstatning på baggrund af det krav som offeret sammen med bistandsadvokaten(link) rejser under sagen.

Rettens afgørelse af spørgsmålet om torterstatning kan påankes til Landsretten. Betaler gerningsmanden ikke torterstatningen, som retten har fastsat, kan offeret rejse kravet overfor Erstatningsnævnet.

Man kan under straffesagen få en bistandsadvokat der kan hjælpe med at opgøre erstatningskravet.

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info