Deling af pensioner

Selv om det i dag er hovedregelen, at pensionsopsparinger ikke indgår i fællesbodelingen er et væsentligt at fremhæve, at det kun gælder for rimelige pensionsopsparinger.

Rimelige pensionsopsparinger vil typisk være den almindelige arbejdsmarkedspension. Hvad der er inden for rimelighedens grænser vil bero på en helt konkret vurdering, hvor man ser på alder, jobtype, lønforhold m.v.

Hvis der udover de almindelige pensioner også er en ekstraopsparing, eller hvis der gennem tiden er blevet indbetalt ekstraordinære bidrag, så kan disse indgå i delingen.

Hvis der er en af parterne, der står meget dårligt i pensionsmæssig henseende, så vil dette ligeledes kunne medføre, at man kan få del i ægtefællens pension under visse betingelser.

Som det fremgår af ovenstående, så er området omkring pensioner og deres deling ret broget, og det er derfor vigtigt, at man får hjælp, hvis man er i tvivl, om der er midler, der skal indgå i delingen.

 

 

KONTAKT

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info