Personlige skatteoplysninger

Ofte kan det i forbindelse med en bodeling være relevant, at man finder frem til ikke blot seneste årsopgørelse men også begge ægtefællers personlige skatteoplysninger.
De personlige skatteoplysninger er de tal, der viser, hvad der er indberettet til skat, og de oplysninger, der således ligger til grund for skatteberegningen.

Kort sagt er det en registrering af alle de økonomiske oplysninger, som skat har registreret, og det viser sig ofte, at man kan finde aktiver eller passiver som ellers vil blive glemt medtaget.

Man kan alene finde egne skatteoplysninger, men hvis ens ægtefælle ikke ønsker at fremlægge sine, så kan man bede Skifteretten om at pålægge ægtefællen at fremskaffe oplysningerne, da hver part har pligt til at fremlægge alle relevante oplysninger i forbindelse med en bodeling.

Vejledning

Du finder dine personlige skatteoplysninger således:

Gå ind på skats hjemmeside: www.skat.dk

Log ind med dit nemID eller digital signatur.

Klik på fanebladet: ”årsopgørelse”

Klik på ”se personlige skatteoplysninger”

Vælg udskriv øverst på siden.

 

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info