Separation eller skilsmisse:

Står du i en situation, hvor en separation eller skilsmisse kan komme på tale, er der naturligvis en lang række spørgsmål der bliver aktualiseret, f.eks.

  • Hvad skal der ske med huset
  • Hvordan får vi delt vores indbo
  • Hvem hæfter for lånene i banken
  • Har det betydning om min ægtefælle står som ejer af huset
  • Hvem har ret til at overtage bilen

Herudover er det yderligere kompliceret, hvis man har børn og det kan du læse om på siden forældreansvarssager .

Selve det formelle omkring ansøgningen sker via Familieretshuset på hjemmesiden www.familieretshuset.dk hvor du også kan læse vejledninger til udfyldelse af ansøgningsskemaer.

Efter 1. juli 2013 kan man nu vælge at blive skilt direkte, hvis man er enige om det.

Hvis man ikke er enige om en skilsmisse, så skal man fortsat gennem en separationsperiode, der nu er på 6 måneder, medmindre der er en skilsmissegrund, såsom utroskab m.v.

Når man er blevet separeret eller skilt, så skal man have lavet en aftale om det økonomiske opgør, en såkaldt bodeling, der både omfatter ting (indbo, bil, båd m.v.), fast ejendom og banklån/indestående.

Man skal være særligt opmærksom på, at også pensioner i visse tilfælde helt eller delvis kan indgå i delingen, selvom der i 2008 blev lavet nye regler på det område.

Man kan sagtens lave en bodeling uden advokathjælp, men i visse tilfælde kunne det være en rigtig god ide, at få en advokat til at vurdere på, om de aftaler der indgås er ”gode nok”.

Der er med indførelsen af ”Ægtefælleskifteloven” endvidere givet mulighed for, at man kan indbringe sager for Skifteretten og få deres bistand, i først omgang i form af et indledende møde. Det koster kr. 400,00 i første omgang, og Skifteretten vil hjælpe parterne til at finde en løsning.

Hvis man ikke kan blive enige i Skifteretten, så kan enhver af parterne bede om, at sagen kommer til en bobehandler, der så skal sørge for at lave en bodeling, som Skifteretten i sidste ende skal godkende.

Du kan læse mere om Skifterettens behandling af ægtefælleskiftesager her.

 

KONTAKT

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info