retsmødet

Der vil blive afholdt et retsmøde, hvor både du og modparten skal afgive forklaringer i sagen, så dommeren kan høre begges holdninger til sagen. Retsmødet er et lukket retsmøde, og der må således ikke være andre end sagens parter og deres advokater tilstede.

Forud for retsmødet vil der typisk være et møde mellem dig og din advokat for at gennemgå sagen, og for at forberede dig på det at møde i Retten, der er meget nyt for de fleste.

Retsmødet forløber således, at advokaterne starter med at fortælle dommeren, hvad deres klienter ønsker som resultat, og herefter afgives der partsforklaring.

Rækkefølgen er, at den der er sagsøger skal afgive forklaring først og sagsøgte til sidst.

En partsforklaring foregår således, at det er ens egen advokat, der starter med at stille spørgsmål og bagefter har både modpartens advokat og også dommeren mulighed for at stille spørgsmål, hvis det er relevant.
Det vil være forskelligt for hver enkelt sag, hvilke spørgsmål, du vil blive stillet, og det er noget du sammen med advokaten finder ud af forinden retsmødet, således at du er godt forberede inden retsmødets start.

Efter begge parter har afgivet deres forklaring, vil det ofte være således, at der skal indhentes yderligere oplysninger, det kan være udtalelser fra skole/SFO/daginstitution, udtalelser fra kommunen og børn af en vis alder skal ofte også inddrages i sagen via en børnesamtale. I visse tilfælde kan det være relevant at lave dyberegående undersøgelser af forholdene i hjemmene, og der udarbejdes i disse tilfælde en børnesagkyndig undersøgelse .

Sagen vil derfor ofte blive udsat indtil disse oplysninger foreligger, medmindre der i slutningen af retsmødet kan findes en forligsmæssig løsning.
Når de forskellige udtalelser foreligger, kan dommeren vælge enten at afholde endnu et retsmøde eller telefonretsmøde eller også at afsige en dom ud fra de oplysninger der er på sagen.

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info