Telefonretsmøder

Det er meget almindeligt, at der i disse sager afholdes et telefonretsmøde, både forud for sagens behandling ved første retsmøde, og også senere i forløbet, efter der er indhentet udtalelser fra skolen eller foretaget en børnesamtale eller lignende.

Det er dommeren og advokaterne, der deltager i det pågældende telefonretsmøde, og du skal som part ikke deltage.
Man drøfter ofte sagens fremtidige forløb, og ligeledes om der i sagen kunne være forligsmuligheder, eventuelt ved afholdelse af retsmøde med deltagelse af Psykolog, om der skal indhentes yderligere oplysninger.

Vi sørger naturligvis for at orientere dig omkring disse telefonretsmøder både forud for og efter mødet, således at du hele tiden er fuldt orienteret om sagens status.

 

kontakt

Loa Nedergaard Olsen

Loa Nedergaard Olsen

Advokat / Partner
Tlf nr. 96 60 64 44
Mobil nr. 21 22 65 19
lno@midtadvokaterne.dk

Mere info